Услуги

MentalPress 30

Обучение за констелатори

Обучението включва 7 модула и 6 целодневни интервизии. Общата продължителност на обучението е 34 дни - 360 часа. Осми модул е допълнителен. 


Програма

Модул 1: Основи на констелациите  Ако е необходимо модулът може да се проведе онлайн!

Дати: 22-25 април 2021г.

 1. Какво представляват констелациите 

 2. Видове констелации 

 3. Поле на работа 

 4. Основни системни закони 

 5. Влияние на системите 

 6. Лични качества на констелатора 

 7. Свързаност със семейството и Рода 

Модул 2: Системни нарушения, генограма, структурни констелации 

 1. Системни нарушения - значение за системата

 2. Системни нарушения - в констелационна работа 

 3. Генограма 

 4. Начало на работа с клиента - интервю

 5. Избор на констелация 

 6. Базови позиции в констелацията 

 7. Видове структурни констелации - семейни, родови, предци, други 

Модул 3: Семейни констелации, представители 

 1. Представители - какво трябва да знаем

 2. Видове представители 

 3. Репрезентативни усещания 

 4. Първоначална подредба в семейната констелация

 5. Значение на разположението на представителите 

 6. Архетипно подреждане в семейната констелация

 7. Тестове по време на констелации 


Модул 4: Протоколи в констелациите, базова триада, каталептична ръка 

 1. Показатели за наличие на системен проблем в констелацията

 2. Вплитане и отъждествяване 

 3. Протокол за разтъждествяване 

 4. Връщане на товар 

 5. Работа със симбиотично нарушение 

 6. Работа с каталептична ръка

 7. Базова триада 

 8. Затваряне на констелацията 


Модул 5: Видове констелации. Констелация Нети-Нети, Констелации ориентирани към решения, Организационни констелации 

 1. Констелация Нети-Нети 

 2. Констелации ориентирани към решения 

 3. Организационни констелации 

 4. Констелации за предци 

 5. Констелации за хармонични отношения с партньор, рождено семейство

Модул 6: Видове констелации 2. Връзка със собствената семейна линия 

 1. Влизане в контакт със собствената семейна линия 

 2. Констелации за време

 3. Констелации за финансови въпроси 

 4. Свързване с източника на родова сила 

 5. Констелации за братя и сестри 

 6. Движение на душата 

 7. Партньорски констелации 


Модул 7: Етичен кодекс на констелатора, констелации в индивидуалната практика, констелации за здравословни проблеми  

 1. Етичен кодекс на констелатора 

 2. Договор, декларация преди констелацията 

 3. Индивидуални констелации 

 4. Констелации с листчета, кукли, фигури

 5. Констелации в индивидуалната практика

 6. Констелации за здравословни проблеми   

 7. Прекъснато движение към майката и бащата 

  Модул 8*: Аз и моето семейство 

  1. Работа с констелации с постоянна група 

  2. Астрологията и констелациите 

  3. Аз и моето семейство - протоколи 

  4. Теми в цикъла “Аз и моето семейство” - майка, баща, братя и сестри, партньор, баби (по двете линии), дядовци (по двете линии), деца, предци

  5. Групова динамика 


  Модул 9: Практически изпит


  Сертификат

  Сертификат за фасилитатор в метода фамилни и системни констелации се издава след участие в обучителната програма и интервизиите и успешно положен теоретичен и практичен изпит. 


  Интервизии

  Интервизиите за задължителна част от обучението. По време на интервизиите, след всеки модул, се практикува всичко научено до момента на интервизията. Две от интервизиите се провеждат в присъствието на обучителя, с цел индивидуална обратна връзка и усъвършенстване на придобитите умения.


  Модул 8: “Аз и моето семейство”

  “Аз и моето семейство” е допълнителен модул и може да бъде записан като допълващ основното обучение. Той не е задължителен. Модулът е с продължителност четири дни и носи допълнителна сертификация - за водещи в цикъла “Аз и моето семейство”. След завършване на модула и успешно полагане на изпит водещите водят групи под супервизия.


  Изпит

  Изпитът е от две части - теоретична и практична. Изпитът ще се проведе в рамките един или два дни. 


  Супервизия

  След обучението е предвидено провеждането на супервизии. Те могат да бъдат както групови, така и индивидуални. След приключване на обучението се провеждат две задължителни супервизии - около половин и една година след обучението. 


  Условия за участие 

  Попълване на формуляр за участие и явяване на интервю. В случай, че живеете извън София интервюто може да бъде проведено и по телефон. 


  Финансови условия

  Стойността на всеки модул е 360лв. 

  За допълнителна информация за модулите, програмата, дати и финансови условия ни пишете или попълнете формуляра за участие.


  Формуляр   Коментари