Блог

MentalPress 30

Обучение за фасилитатори по фамилни и системни констелации

Обучението започва през месец април 2021г. 

    ;